E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 2058
2 ผลการสรรหาคณบดี คนที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1285
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับรักษาการแทนคณบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 4414
4 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับมอบบริจาคเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อใช้ในกิจการโรงแรมสุนัขและแมว จำนวน 2 เครื่อง vet 1751
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี vet 1367
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเงินสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วย COVID-19 ในวาระครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 488
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ vet 1586
8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร vet 355
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ SAR EdPEx Coaching ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 vet 804
10 โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ด้านสารบรรณ หัวข้อ “การโต้ตอบหนังสือราชการ” vet 309
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น vet 1439
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการเป็นพิธีกร และการดำเนินการประชุม” vet 378
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” vet 238
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564 vet 326
15 คณบดีและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบ 5 ปี vet 2168
16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ครั้งที่ 2 vet 338
17 คณบดีร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 vet 277
18 คณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร vet 205
19 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี ของการสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 329
20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปรับแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารพบบุคลากร และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 vet 568
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 26


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th