E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
441 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น vet 1585
442 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสัตวแพทย์” vet 2249
443 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญชมละครเวทีครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี vet 2562
444 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ทำบุญปีใหม่ vet 1431
445 ขอเชิณทุกท่านเข้าร่วมสนใจเข้าร่วมโครงการ "ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยค้านสัตวแพทย์" vet 1501
446 ผู้บริหารคณะฯเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1661
447 โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารคณะฯ vet 2082
448 The Charm Boutique Resort เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารคณะฯ vet 2064
449 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อสวัสดีปีใหม่ vet 2794
450 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ และสวัสดีปีใหม่ vet 1247
451 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข. เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น vet 1455
452 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข.เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1397
453 คณบดีและคณาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมงาน"ดื่มนมชมดารา" vet 2506
454 ขอเชิญร่วมงาน ฟาร์ม มข. มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 255 vet 2086
455 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดสัมมนา"อนาคตสัตวแพทย์ มข. 5ปี 10 ปี" vet 1794
456 คณะสัตวแพทย์ มข. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร vet 1680
457 อาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์และผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดลพบุรี vet 1586
458 คณบดีคณะสัตวแพทย์ ร่วมเดินทางกับผู้บริหาร มข.สรุปงานความร่วมมือ SWU vet 1435
459 จรรยาบรรณอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 4832
460 ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2554 vet 1765
 
Page 23 of 24


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th