E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
321 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26 vet 1845
322 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 vet 1565
323 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นานาชาติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 vet 1499
324 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕ vet 1259
325 Dr. Thomas Schonewille บรรยายพิเศษแก่ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาตร์ มข. vet 1580
326 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วฟ้าหม่นมอดินแดงครังที่ 6 vet 2166
327 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ vet 2711
328 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์(Thesis) จำนวน 7 คน vet 1839
329 ตารางเรียนภาคต้น- ภาคปลาย ปี55 (ล่าสุด 23May2012) vet 3267
330 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาณ์ โครงการพิเศษ ปี2555 (12-04-55) vet 6330
331 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ "ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 8" vet 1736
332 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรโครงการพิเศษ ปี2555 การเตรียมตัวก่อนสอบและแผนผังห้องสอบ (update 27-03-2012) vet 11848
333 กำหนดการชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจาก กยศ. vet 2040
334 กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 20 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 vet 2306
335 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา vet 1314
336 ประกาศ รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มข.กับมหาวิทยาลัยต่างชาติ vet 2740
337 (ทุน ค.ป.ก) ปริญญเอกทางด้านสัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุข ได้ผู้สมัครครบแล้ว vet 1994
338 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดงาน ราตรีมหาบัญฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 1464
339 กำหนดการงานราตรีบัณฑิตรุ่นที่ 19 vet 2410
340 ขอเชิญร่วมงานราตรีมหาบัณฑิต vet 1417
 
Page 17 of 18


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th