E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
301 ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึก ภาคสนามร่วม ของนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 30 vet 1345
302 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่คณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 3 เขตในการฝึกภาคสนามร่วม vet 1479
303 ขอเชิญ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Buddy รายวิชาประสบการณ์ระหว่างประเทศ(IR001)กับนักศึกษาจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย vet 2062
304 ใบลงชื่อเรียน วิชาคลินิกปฏิบัติ5 ประจำปีการศึกษา 2555 vet 1545
305 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 5 ต.ค.55) vet 1363
306 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 vet 1224
307 ยานพาหนะที่รับ-ส่งนักศึกษา อาจารย์ การฝึกภาคสนามร่วมฯ 2555 (สถานที่นัดหมายโรงยิมสนามกีฬากลาง) vet 1919
308 ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร vet 1511
309 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 vet 1539
310 ประกาศกองกิจการนักศึกษา ฉบับที่ 23/2555 vet 1322
311 ตารางเรียนภาคปลายปี 55 (ล่าสุด) vet 3190
312 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 vet 1937
313 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ “เรียนรู้พระศาสนา รักษาป่าอีสาน” เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ vet 1387
314 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแนะแนวสัญจร vet 1401
315 กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 vet 1680
316 นักศึกษาสัตวแพทย์เข้ารับรางวัลในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 1723
317 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ vet 1875
318 ประกาศรายชื่อเรียกอันดับสำรอง ครั้งที่ 2/55 รายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ปี 2555 vet 3473
319 ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 vet 1940
320 ประกาศรายชื่อเรียกอันดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ปี ๒๕๕๕ vet 2865
 
Page 16 of 18


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th