E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
261 โครงการนิเทศนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน vet 1333
262 สรุปผลการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2556 vet 2074
263 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 10 vet 2331
264 พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 22 vet 1885
265 โครงการนำเสนอผลการฝึกอาชีพสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 vet 1587
266 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 vet 2618
267 โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีโดยใช้ภาษาอังกฤษ vet 1189
268 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์รับกิตติบัตินักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น ในงาน “วันนักกิจกรรม” vet 1654
269 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีโดยใช้ภาษาอังกฤษ vet 1400
270 โครงการนิทรรศการทางสัตวแพทย์ vet 1155
271 นิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 6 ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 vet 1067
272 พิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 vet 967
273 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข.เดินทางไปเยี่ยมค่ายฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 31 vet 912
274 ประกาศ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน และการเข้าห้องสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 vet 1072
275 โครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 1231
276 ราตรีอำลาฟ้าหม่น ปีการศึกษา 2556 vet 1564
277 กำหนดการโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 1250
278 กำหนดการโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา vet 1644
279 ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 2367
280 วันสถานประกอบการพบนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 vet 1488
 
Page 14 of 18


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th