E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
241 สโมสรนักศึกษานำกระเช้าปีใหม่เข้าขอพรสารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 vet 1024
242 ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี vet 1125
243 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าเพื่อคารวะและขอพรปีใหม่ vet 955
244 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ vet 1639
245 โครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 vet 1106
246 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 vet 1162
247 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ"วันนัดพบสมัครงานสัตวแพทย์-สัตวบาล” vet 981
248 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 977
249 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 vet 1158
250 วันสถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 vet 795
251 โครงการกิจกรรมเชียร์ร่วม สานสัมพันธ์ทันตะ-ถาปัตย์- สัตวแพทย์ฯ vet 937
252 โครงการวันนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รายวิชาปัญญาพิเศษ vet 783
253 โครงการ กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2557 vet 1088
254 โครงการน้องหมอลั้ลลา คืนปลาแม่น้ำโขง vet 869
255 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าเงินช่วยเหลือทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2557 vet 910
256 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริจาคโลหิต vet 904
257 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 vet 965
258 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ “เรียนรู้พระศาสนา รักษาป่าอีสาน” เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 vet 805
259 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 28 vet 1236
260 โครงการ นิเทศนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย vet 1671
 
Page 13 of 18


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th