E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
221 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 753
222 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 29 vet 725
223 กิจกรรม ”ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 9” vet 1025
224 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักศึกษาสัตวแพทย์ vet 1029
225 พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 23 vet 1065
226 โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ vet 947
227 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบเงินจากการระดมทุนทรัพย์ vet 1215
228 อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ vet 1219
229 ติวความถนัดทางสัตวแพทย์ vet 4585
230 โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา vet 945
231 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐาปนัท พีธรากร นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 vet 1186
232 โครงการ อธิการบดีพบประชาคมนักศึกษา vet 968
233 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 6 vet 907
234 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 vet 869
235 โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ vet 1530
236 โครงการกีฬา Vet Sports Day vet 1073
237 โครงการค่ายหมอสัตว์ป่า vet 1076
238 โครงการราตรีอำลาฟ้าหม่น ปีการศึกษา 2557 vet 1453
239 สโมสรนักศึกษามอบกระเช้าของขวัญเข้าคารวะและขอพรอดีตคณบดี vet 1500
240 โครงการค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 12 vet 997
 
Page 12 of 18


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th