E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
201 โครงการแนะแนวก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 vet 734
202 โครงการ Open Learning ของเครือบริษัท เบทาโกร vet 708
203 สัตวแพทยสภาสัญจร vet 579
204 ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ (Vet Camp) ครั้งที่ 13 vet 778
205 คณะสัตวแพทยศาสตร์ออกเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม มข. ครั้งที่ 33 vet 638
206 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 vet 820
207 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 735
208 พิธีมุทิตาสถาบันและการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ประจำปี พ.ศ. 2558 vet 850
209 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 597
210 วันสถานประกอบการพบนักศึกษา สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 717
211 โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 vet 691
212 ผู้บริหารคณะฯร่วมเดินทางใน โครงการ “สหกิจอาเซียน” ณ ต่างประเทศ vet 686
213 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ BETAGRO food safety society 2015 “เบทาโกรร่วมสร้าง สังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย” vet 909
214 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 vet 794
215 งานราตรีน้องใหม่สัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 29 ประจำปี 2558 vet 868
216 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 vet 929
217 พิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ(ตุ้งติ้ง) และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ vet 1095
218 พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 vet 942
219 โครงการเรียนรู้พระศาสนา ร่วมรักษาป่าอีสาน ประจำปี 2558 vet 826
220 กิจกรรมปลูกต้นไม้สายรหัส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 vet 1041
 
Page 11 of 18


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th