E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงินให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนคณะศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น นำทีมโดย น.สพ.ธวัชชัย พูลสวัสดิ์ ( พี่หมอต้นรุ่น 1 ) และ น.สพ. ปฏิภาณ ไชยปัญญา ( พี่หมอแขกรุ่น 4 ) ได้มอบเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จากการจัดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในวาระครบรอบ 30 ปี การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคม เป็นเงิน จำนวน 540,000 บาท โดยมี น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ และทางสมาคมศิษย์เก่าฯ จะได้นำเงินที่ได้มาในครั้งนี้ ไปใช้ในกิจกรรมของสมาคมต่อไป


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th