E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2558

E-mail Print PDF

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล เป็นโอกาสที่ศิษย์หลายรุ่นจะมาพบปะสังสรรค์กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดโลกทัศน์ด้านประสบการณ์เกี่ยวชีวิตการทำงานตามสาขาวิชาชีพของตนหลังจบการศึกษา อันจะเกิดสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น โดยมี รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดงานและได้มีแขกผู้มีเกียรติและคณาจารย์ศิษย์เก่าร่วมงานอย่างอบอุ่นและมีกิจกรรมจากน้องๆนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันร่วมแสดงกิจกรรม อีกกิจกรรมที่สำคัญทางคณะสัตวแพทย์ได้มอบโล่เกียรติยศ ให้แก่ นายสัตวแพทย์ธีรชัย วงษ์ชารุ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์และ สัตวแพทย์หญิงสมพิศ จุลลาบุตรดี ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2557  เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติในการทำงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์เก่า โดยในงานครั้งนี้นายกสมาคมศิษย์เก่าได้มอบเงิน จำนวน 300,000 บาท ให้กับทางคณะฯ โดยมอบ 100,000 บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการการนานาชาติ (KVAC) ครั้งที่ 16 และอีก 200,000 บาท มอบเข้ากองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ บรรยากาศในงานอบอุ่นด้วยความเป็นพี่น้อง เหมือนกลับคืนสู่บ้านที่แสนอบอุ่น


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:54  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th