E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีกับคณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 42 ปี ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ปูชนียบุคคล และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนา คณบดีได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 1 ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2521 นอกจากจะทำหน้าที่ในการอำนวยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่คณะวิชาต่างๆ แล้ว ยังมีหน้าที่การผลิตบัณฑิตโดยหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเองอีกด้วย


Last Updated on Monday, 30 November 2020 05:43  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th