E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงาน”อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด” งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด” งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563  โดยช่วงเช้า เวลา 06.00 น.ได้ร่วมออกโรงทาน ซึ่งในปีนี้คณะจัดทำขนนหวานร่วมโรงทาน บริเวณคุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน)  และช่วงเย็น เวลา 16.00 น. ได้จัดขบวนแห่ร่วมกิจกรรมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาพุทธชัยมังคลาภิเษก หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตั้งขบวนแห่ขันหมากเบ็ง  ณ  บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งกิจกรรมช่วงเย็นประกอบด้วยพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีมหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช และพิธีสมมาบูชาน้ำ สำหรับพระบรมสารีริกธาตุจะประดิษฐาน ณ บุษบกภายในอาคารพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Last Updated on Monday, 02 November 2020 06:19  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th