E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย น.สพ.ธนกร ศรีรัตน์ และ น.สพ.พหลยุทธ โสรเนตร ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ได้เข้าร่วมโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดที่ถูกนำมาเลี้ยงไว้ในศูนย์ฯ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี มีสุนัขจรจัดทั้งหมด 154 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 61 ตัว เพศเมีย 93 ตัว ผลการร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และทีมสัตวแพทย์ร่วมกันผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ตัว


Last Updated on Wednesday, 16 September 2020 07:21  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th