E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day) ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day) ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายๆต่างๆได้จัดขึ้น โดยในส่วนของคณะได้ร่วมกิจกรรมในงานนี้โดยให้บริการวัคซีนป้องกันโรค และให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น รวมทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วย
     อนึ่ง วันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day) ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี โดยงานนี้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2547 โดย คอลลีน เพจ (Colleen Paige) ชาวอเมริกัน ซึ่งเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ วันที่ 26 สิงหาคม ถือว่าเป็นวันสำคัญของคอลลีน เพจ เพราะเป็นวันแรกที่ครอบครัวของเธออนุญาตให้เธอเลี้ยงสุนัขตัวแรกที่ชื่อว่า เชลตี้ (Sheltie) ในขณะที่เธอมีอายุได้ 10 ขวบ โดยเป้าหมายของการจัดตั้งวันนี้ขึ้นมาก็เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและมองเห็นถึงจำนวนของสุนัขที่ควรต้องได้รับความช่วยเหลือในแต่ละปี อีกทั้งยังเป็นการตระหนักถึงความเสียสละของสุนัขในการทำหน้าที่เพื่อสังคม เช่น การช่วยเหลือผู้พิการ การค้นหาและตรวจสอบวัตถุระเบิด การค้นหายาเสพติด หรือแม้แต่การช่วยชีวิตผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์โศกนาฏกรรม หรือสงคราม เป็นต้น


Last Updated on Monday, 31 August 2020 04:13  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th