E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดพิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความภาคภูมิใจและเกิดความรักความผูกพันในสถาบัน เกิดความรักความผูกพันกับเพื่อนๆ และกับรุ่นพี่ในคณะ และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการแสดงการต้อนรับนักศึกใหม่เข้าสู่คณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี เมื่อเสร็จสิ้นพิธีนี้แล้วได้มีการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีคณาจารย์และรุ่นพี่มาร่วมพิธีและร่วมผูกแขนให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมกับกล่าวคำอวยพร นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากรุ่นพี่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 ในการรำบายศรีที่สวยงามอีกด้วย

Last Updated on Tuesday, 25 August 2020 07:17  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th