e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการกีฬาสีประจำปี และงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการกีฬาสีประจำปี และงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในคณะ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬามหาสนุกร่วมกันหลากหลายชนิด และในช่วงค่ำได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในธีมงานวัด (รำวงย้อนยุค) มีการแสดงของทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลสัตว์  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง และสนุกสนาน

Last Updated on Thursday, 02 January 2020 09:11  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th