e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย สพ.ญ.นริชสรา เลิศชัยสถาพร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย น.สพ.กานต์ ยงวณิชย์ นายอนุสิทธิ์ สังคีรี นายอัครรินทร์  ไกรษรศรี นางสาวจรรยาภรณ์ ศรีสารคาม บุคคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ และนายจักรกริช  จันทสอน พนักงานขับรถยนต์ เดินทางออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ฟาร์มสุนัข  ภูเก้าลาบราดอร์ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
     ผลการออกหน่วยรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์ในครั้งนี้  ทีมสัตวแพทย์ได้ให้คำแนะนำให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์  ตรวจสุขภาพ  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและรับบริจาคเลือดจากสุนัข ทั้งจากฟาร์มภูเก้าลาบราดอร์  ของคุณยุทธนา จันทร์กองและเจ้าของสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง มีจำนวนสุนัขที่เข้าร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัว ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จึงขอขอบคุณบริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนี่ยน ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสุนัข  เพื่อมอบให้กับเจ้าของสัตว์ที่นำสุนัขมาให้เลือดในโครงการนี้ด้วย


Last Updated on Tuesday, 05 November 2019 09:20  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th