e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 18–19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ น.สพ.พีระพัฒน์ ดีสุข สัตวแพทย์คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง และนายปรีชา พันสอน พนักงานขับรถยนต์ ได้เดินทางเข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้การช่วยเหลือเกษตรกรหลังเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฉีดยาบำรุง การให้ยาถ่ายพยาธิ การแนะนำการเลี้ยงการจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยมีเกษตรกรนำ โค กระบือ มารับบริการ จำนวน 48 ตัว ในการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครั้งนี้ทางคณะได้มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนหนึ่งให้สำนักงานปศุสัตว์เพื่อใช้บริการเกษตรกรต่อไปอีกด้วย


Last Updated on Monday, 21 October 2019 08:48  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th