e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 11 คน  เดินทางเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านกุดระงุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มีการจัดแบ่งอาหารลงตามจุดต่างๆ ทั้งนี้คณะได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ชุมชนบ้านกุดระงุม และให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นด้วย และในส่วนของเวชภัณฑ์คณะได้ส่งมอบให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบและทีมสัตวแพทย์อาสาซึ่งประกอบด้วยศิษย์เก่าของคณะที่จะรับผิดชอบในการทำหมันในโอกาสต่อไปด้วย คณะขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และร่วมบริจาคอาหารสุนัขและแมวทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทสมาร์ทฮาร์ทที่จัดส่งอาหารสุนัข อาหารแมว มาร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th