e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY จังหวัดขอนแก่น

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสัตวแพทย์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการบริจาคโลหิต  CP BLOOD DONATION DAY จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนบุคลากรเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบริจาคโลหิต  ตามแนวคิด “จิตอาสาเป็นทั้งผู้บริจาคโลหิตและช่วยจัดหาโลหิต” ณ บริเวณ ชั้น 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมนานาชาติขอนแก่น (KICE)  ซึ่งในวันดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน  6 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th