e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนา

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 32 ปี ขึ้น  โดยการจัดทำบุญในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณบดี ผู้อำนวยการ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมแสดงความยินดีจำนวนหลายส่วนงาน  โดยกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การฟังธรรมเทศนา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ การทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าบริเวณห้องสมุด อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล นอกจากนั้นแล้วคณะยังมีกิจกรรมการไหว้บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วย พวกเราชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

เข้าชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://vet.kku.ac.th/yaopdf/vm32y/ats00000.htm


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th