e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับนานาชาติ

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.อาคม ชีวะเกรียงไกร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 25 และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ของบริษัทโซเอทิส ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยบริษัทโซเอทิส เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านสุขภาพสัตว์  ก่อตั้งและมีประสบการณ์ทางด้านสุขภาพสัตว์เป็นเวลากว่า 60 ปี  บริษัทได้ทำการค้นคว้า พัฒนา ผลิต และทำการตลาดทางด้านวัคซีนและยาสำหรับสัตว์ และได้มีการขยายเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องมือในการตรวจ การทดลองทางด้านพันธุกรรม อุปกรณ์ชีวภาพและตลอดจนสายงานทางด้านการบริการ  บริษัทโซเอทิสได้ให้บริการกับสัตวแพทย์ ผู้ผลิตปศุสัตว์และประชาชนที่ให้กับความสำคัญกับสุขภาพของปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีผลประกอบการ 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 9,000 คน การได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ น.สพ.อาคม ชีวะเกรียงไกร ในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะเป็นอย่างยิ่ง


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th