E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย

E-mail Print PDF

   ปัจจุบันที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสุนัขป่วยเข้ารับการรักษาและมีความจำเป็นจะต้องได้รับเลือดเพื่อการรักษาเป็นจำนวนมาก สัตว์ป่วยที่ต้องได้รับการให้เลือดก็เช่น มีการเสียเลือดจากอุบัติเหตุ ภาวะเลือดจางเนื่องจากเป็นพยาธิเม็ดเลือด หรือจากไตวายเรื้อรัง มีปัญหาภูมิคุ้มกันที่ทำให้มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด ฯลฯ ซึ่งจากรายงานตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมาของธนาคารเลือดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสุนัขและแมวที่ต้องการเลือดเพื่อการรักษาประมาณ 15-20  ตัวต่อเดือน ในขณะที่มีสุนัขและแมวมาบริจาคน้อยกว่าสุนัขและแมวที่มีความต้องการเลือด ทำให้มีสุนัขและแมวจำนวนหนึ่งได้รับการรักษาไม่เต็มที่ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เนื่องจากไม่มีเลือดสำหรับการรักษา ในขณะที่มีสัตว์ต้องการเลือดจำนวนมากแต่มีผู้ที่นำสุนัขมาบริจาคเลือดนั้นมีจำนวนน้อยมาก ทำให้การรักษาที่ได้รับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
   โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขที่สุนัขของท่านมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้ (1) อายุระหว่าง 1-6 ปี (2) น้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ไม่จำกัดเพศ หรือพันธุ์ แต่ถ้าเป็นตัวเมียต้องไม่อยู่ระหว่างมีประจำเดือน (3) ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ประวัติการให้วัคซีนครบ ได้รับการป้องกันเห็บหมัด และพยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่อง (4) ไม่มีประวัติเจ็บป่วยหรือเป็นพยาธิเม็ดเลือด (5) ไม่อยู่ในระหว่างการรักษาโรคหรือได้รับยา และ (6) ไม่ได้รับการผ่าตัดในระยะ 2 เดือนก่อนการบริจาค ร่วมบริจาคเลือดกับทางโรงพยาบาล โดยหากมีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 089-861-2277 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th