ประชาสัมพันธ์กิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
-
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานห้องยา