คำแนะนำเรื่องการใช้ฟอนท์ที่ถูกต้อง

FONT หรือแบบตัวหนังสือ แน่นอนว่า ฟอนท์บางชนิดจะใช้ได้กับโปรแกรมบางโปรแกรมเท่านั้นเนื่องจากว่า ตัวโปรแกรมและการเขียนรหัสของฟอนท์นั้นทำมาต่างกัน นอกจากนี้ กับ Windows รุ่นต่างๆ ตั้งแต่ Windows 98 ME 2000 หรือ XP ก็มีการใช้ฟอนท์ที่ต่างๆ กัน ดังนั้นพึงเลือกใช้ฟอนท์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ยกตัวอย่าง เช่น ฟอนท์ที่ขึ้นต้นด้วย DS ต่างๆ เช่น DS-Dusit, DS-Erawan (ฟอนท์กลุ่มนี้แจกฟรี หาโหลดได้ตามเน็ตหรือในหน้านี้) จึงต้องมีออกมาหลายเวอร์ชั่นเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย และไม่มีปัญหากับโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

อนึ่ง ไฟล์เหล่านี้ เป็น ZIP ไฟล์ท่านต้องแตกออกก่อน (extract) จากนั้นก็ติดตั้งฟอนท์โดย...

1. เปิด Control Panel
2. เลือก Fonts
3. File menu --> Install new fonts...
4. เลือกตำแหน่งฟอนท์ที่เราแตกออกเมื่อครู่ ว่าอยู่โฟลเดอร์ และไดรว์ไหน
5. select all และ OK