ค่าสมัครการส่งสุนัขเข้าร่วมประกวด

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2550  

ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

1.  ประเภทสายพันธุ์                                 ค่าสมัครตัวละ  400  บาท

2.  ประเภทสุนัขอารักขา                           ค่าสมัครตัวละ   500  บาท

3.  ประเภทความสามารถพิเศษ               ค่าสมัครตัวละ   100  บาท

     (ความสามารถพื้นฐาน และความสามารถทั่วไป)

4.  ประเภทแฟนซี                                     ค่าสมัครตัวละ  100  บาท

5.  ประเภทสุนัขพันธุ์ทาง                         ค่าสมัคร     ** ฟรี **

 

 

******************************

หมายเหตุ

ประเภทสายพันธุ์ (ประกวด 11 สายพันธุ์

            เยอรมันเชพเพอด (เฉพาะสุนัขในประเทศ)

                        กรรมการจากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแห่งประเทศไทย

       กลุ่ม A  มี 6 สายพันธุ์

            ร็อตไวเลอร์  ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์  โกลเด้น รีทรีฟเวอร์  ไซบีเรียน ฮัสกี้

            ไทยหลังอาน และบางแก้ว

                        กรรมการคือ พันตำรวจโท ภาสวัชร์  ศรีทัย

            กลุ่ม B มี 4 สายพันธุ์

            พุดเดิ้ล  ชิท์สุ  ปอมเมเรเนียน ปั๊ก

            กรรมการคือ นายมงคล วิภาตะศิลปิน