คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สโมสรโรตารีแก่นคูณ เทศบาลนครขอนแก่น
 และชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน วันโลกสัตว์เลี้ยง วันที่ 26 27
มกราคม 2550 สนามหญ้าริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เช่น

การประกวดสุนัข ชิงถ้วยพระราชทานฯ
การประกวดเลียนเสียงสุนัข การประกวดภาพถ่ายสุนัข 
 
คลินิกสุขภาพสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฟรี) การแสดงความสามารถพิเศษของสัตว์เลี้ยง
 กิจกรรมขี่ม้ารอบบึง การแข่งขันระบายสีรูปปั้นสัตว์เลี้ยง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

----------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการงานวันโลกสัตว์เลี้ยง

 
 

ประเภทของการประกวดสุนัข

 
 

ตารางเวลาการประกวดสุนัขชิงถ้วยพระราชทาน งานวันโลกสัตว์เลี้ยง

 

ค่าสมัครการส่งสุนัขเข้าร่วมประกวด

 
 

แผนผังการจัดงาน วันโลกสัตว์เลี้ยง

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202-404 , 081-662-1170 ในวันและเวลาราชการ