หน้าแรก รายวิชา
รายวิชาที่เปิดสอน PDF พิมพ์ อีเมล

1. Veterinary Embryology

วิชาวิทยาเอมบริโอทางสัตวแพทย์
รหัสวิชา : 711 221
หน่วยกิต : 2(1-3-0)
เงื่อนไข : ไม่มี
อาจารย์ผู้สอน :
1. รศ.ประสาน ตังควัฒนา
2. รศ.ถาวร มิ่งสกุล
3. ผศ.สายใจ กองเพชร
4. ผศ.พีรพล สุขอ้วน
5.ผศ.สุวิทย์ อุปสัย
6.รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ประสาน ตังควัฒนา

2. Gross Anatomy of Small Animals

วิชามหกายวิภาคศาสตร์สัตว์เล็ก
รหัสวิชา : 711 212
หน่วยกิต : 3(2-3-0)
เงื่อนไข : ไม่มี

อาจารย์ผู้สอน :
1.รศ.ประสาน ตังควัฒนา
2. รศ.ถาวร มิ่งสกุล
3. ผศ.สายใจ กองเพชร
4. ผศ.พีรพล สุขอ้วน
5.ผศ.สุวิทย์ อุปสัย
6.รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.สุวิทย์ อุปสัย

3. Gross Anatomy of Large Animals

วิชามหกายวิภาคศาสตร์สัตว์ใหญ่
รหัสวิชา : 711 212
หน่วยกิต : 3(2-3-0)
เงื่อนไข : ไม่มี
อาจารย์ผู้สอน :
1.รศ.ประสาน ตังควัฒนา
2. รศ.ถาวร มิ่งสกุล
3. ผศ.สายใจ กองเพชร
4. ผศ.พีรพล สุขอ้วน
5.ผศ.สุวิทย์ อุปสัย
6.รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
อาจารย์ผ ู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ. สายใจ กองเพชร

4. Gross Anatomy of Avian and Aquatic Animals

วิชามหกายวิภาคศาสตร์สัตว์ใหญ่
รหัสวิชา : 711 212
หน่วยกิต : 3(2-3-0)
เงื่อนไข : ไม่มี
อาจารย์ผู้สอน :
1.รศ.ประสาน ตังควัฒนา
2. รศ.ถาวร มิ่งสกุล
3. ผศ.สายใจ กองเพชร
4. ผศ.พีรพล สุขอ้วน
5.ผศ.สุวิทย์ อุปสัย
6.รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ชูชาติ กมลเลิศ

5. Veterinary Microanatomy and Physiology I

วิชาจุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 1
รหัสวิชา : 711212
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
เงื่อนไข : ผ่านวิชา 711 212
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์และภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ประภาพร ตั้งธนธานิช/รศ.ชูชาติ กมลเลิศ

6.Veterinary Microanatomy and Physiology II

วิชาจุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 2
รหัสวิชา : 711212
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เงื่อนไข : ผ่านวิชา 711 212
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์และภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อ.จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์/ผศ.พีระพล สุขอ้วน

7.Veterinary Microanatomy and Physiology III

วิชาจุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 3
รหัสวิชา : 712213
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เงื่อนไข : ผ่านวิชา 712 211 และ 712212
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์และภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พัชนี ศรีงาม/รศ.ถาวร มิ่งสกุล

8.Veterinary Microanatomy and Physiology IV

วิชาจุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 4
รหัสวิชา : 711214
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เงื่อนไข : ผ่านวิชา 712 211 และ 712212
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์และภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สายใจ กองเพชร/ผศ.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ

Ну, "скачать cut the rope на psp" сказал дракон, ты умеешь убеждать, и мне очень хочется научиться играть в "грань 1 сезон торрент скачать" покер, но я все же не буду чувствовать себя в полной безопасности, если этот меч будет лежать в "игры на телефон скачать бесплатно gt c3300i" моей пещере.

Как раз насчет дыры, Сули, я тебе звоню, По перевел дух.

Те, кто его знали, а я один из них, говорят, что он так и оставил убитых краснокожих сидеть, словно они попивают чаек, и это была его метка, вроде как "дом на холме призраков скачать" подпись.

Я не чувствовал движения, "парк горького скачать альбом" но штука распухла, обрела знакомые очертания, начала выказывать красноватый цвет поверхности.

Гейл вдруг показалась совершенно сбитой с толку, как будто наша "скачать альбом океан эльза" дискуссия не повторялась тысячу раз, как будто она действительно вызвала какой-то новый поворот мысли.

Если он преуспеет в этом, положение окажется настолько же бедственным, как и тогда, когда Лабиринт Эмбера был разрушен во время войны.

Но я еще не готов к тому, чтобы выступать "Общая психология Учеб. пос." на вашей стороне.

Сзади него "История одежды и вооружения российских войск. Иллюстрированное издание" раздался взрыв, и воздушной волной Поля бросило вперед.

Он решил, что группа воинов, протестуя против недавнего отступления "Муниципальное право России Кокотов" на север, отстала от племени ради подобных партизанских "Экзамен в ГИБДД Кат. А В Особая система запоминания на длит. период" набегов.

Добравшись до поворота, он увидел людей, пересекавших слева направо очередной перекресток вслед за человеком, державшим высоко над головой факел.

А также комплект трудов Лофтинга, Грэхема и Толкиена.

Я никогда не видел его испуганным ни в газете, ни в журнале, ни на экране.

После того, как я просил да что там, молил со слезами на глазах схватить Энн и прижать к сердцу посильнее, чтоб ребра хрустнули, вы продолжаете носиться со своим идиотским трубадурством и, как я предвидел, не "Спящая кукла" продвигаетесь ни на шаг.

Пленные озирались, пытаясь найти пути к бегству, но ободряющая улыбка Римо отбила у них всякую охоту.

Через струящийся из пепельницы дым Воан добродушно разглядывал тело девушки.

Только дайте нам время выехать из города, ответил Ансельмо.

Хогсон оказался у окна как раз вовремя, чтобы увидеть, как солнце быстро закатилось за западные горы, скрывшись из вида.

А теперь они возьмут тело с собой, похоронят его согласно обряду, и его "Мышарики Книга Мышей для больших и малышей" сын возродится в следующем потомке, который тоже будет, разумеется, воином.

Профессора ничего не замечали, они были слишком заняты собой.

Можно было контролировать силу потока флюорокарбонов и размер окна в озоновом щите, но "Учебные трафаретки для дет. сада Цифры" точности прицела добиться пока не удавалось.

Легчайшим шелестом отозвался шелк, когда пальцы его легли на украшенную кисточками рукоять традиционного самурайского меча.

Непривычный к столь длительному и пристальному вниманию других "Над пропастью во ржи" людей, Берри оглядел трех своих слушателей.

Когда ты получишь эти строки, то знай, что окончился большой бой, в котором военное счастье улыбнулось нам.

Оба прислушиваются; молодая креолка как трагическая актриса за кулисами театра, ожидающая своего выхода.

Я намеренно использовал другое слово.

Если этого не случится и они попытаются в третий раз, я их убиваю.

У меня такое чувство, что "Рождественские письма. Роман" они начали действовать не по инструкции.

Если бы мне не надо было отдавать дочь в этот престижный колледж.

Чиун подумал, что этот человек удивительный тугодум.

Теперь осталось "Хранительница Меч Дракона" лишь добраться до энерговвода и спокойно отдыхать.

Из-за частичной гравитации Меган порой не Могла представить себе, что пол находится внизу, доверяя лишь "Лечебные упражнения для спины и шеи" своим ощущениям, поскольку создаваемое давление было искусственным, инерциальным.

Я потянулся к нему и сжал его рукоять.

Будет хорошо, если ты принесешь это "скачать черняк русский язык и культура речи" ему, сказал он.

Но, хозяин, мы даже не знаем, где ее искать!

Они последовали за мной по тропам, которые привели меня сюда.

Я просто предположил, что тебя послала за мной мать.

Деспил, однако же, был прав насчет герцогини Дары, нашей матери.

Мы бегом миновали заросли кустарника, и впереди показался мой мавзолей.

Он, "задачи по кредиту" подобно волнорезу, врезался в ураганный ветер и спикировал вниз, к своему отражению на воде.

Это просто обычай, принятый в наших краях.

Этот малый сейчас, должно быть, на другом конце коридора, "Прошивка pocketbook a10" а скрип его башмаков отчетливо слышен в комнате, несмотря на то что дверь прикрыта.

Но я думал, что Корвин будет здесь.

Еще лучше будет, если захватишь и несколько дамских пальцев.

Мы спустились к Ксибалбу, перешли реку Коррупции и "скачать драйвер radeon hd 6470m" реку Крови.

Я остановился перед зеркалом в холле.

Кровь оглушительно застучала в "самый маленький потребительский кредит" висках, прилила к лицу.

Когда мне было четырнадцать, я воспылал страстью к даме, которая пела в оперетте.

В Веритэ мы легенда; здесь легенды оживают.

Вот официант с ихором, заметил Агриппа.

После охоты на оленя полезно "Английский шутя. Английские и американские анекдоты для начального чтения" немного освежиться.

Я хочу ненадолго уехать, чтобы хорошенько раскинуть мозгами.

А я вообще люблю женщин и легко влюбляюсь.

Он попытался преодолеть невидимое препятствие не тут-то было, даже сил демона оказалось недостаточно, чтобы проникнуть сквозь эту прозрачную, но, тем не менее, непроницаемую пустоту.

Но я "ПЭАТ решаем психологические проблемы самостоятельно" надеюсь, что папа остынет и согласится отпустить его на рыбалку разумеется, с надежным человеком, который проследит, чтобы Джадди не пил.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 04:47 น.
 
 Anatomy Website