หน้าแรก งานวิจัย
งานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 11:32 น.
โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2545
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งเงินทุน งบประมาณ (บาท)
การศึกษาประสิทธิภาพของยาในการรักษาโรคทริปพาโนโซเมียซิส ผศ.ถาวร มิ่งสกุล อุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 190,000
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลและเทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยาในการวัดการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม
"Application of , Biomolecular and
Histologijcal Techniques for Growth
Measurements in Giant Freshwater
Prawn"
นางสาวชมพูนุท หมื่นละไพร เงินรายได้
คณะสัตวแพทยศาสตร์
15,900
การศึกษาการเจริญพัฒนาของน้ำย่อยในลำไส้ของปลานิลจิตรลดา
"Study on development of intestinal
enzymes in the hygrid tilapia strain
Jitrada"

นางสาวปรียาภรณ ์ แสงจันทร์

เงินรายได้
คณะสัตวแพทยศาสตร์

17,000
โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2544
การศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาท
auriculotemporal กับเส้นประสาท facial ในสุนัข
นายชูชาติ กมลเลิศ
เงินรายได้
คณะสัตวแพทยศาสตร์
12,000
โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2542
ระดับภูมิคุ้มกันโรคของวัคซีนป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่ทำจากเชื้อ Staphylococcus aureus ชนิดที่
สร้างแคปซูลในหนูเมาส์ที่ใช้เป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาโรคเต้านมอักเสบ
ผศ.ประสาน ตังควัฒนา ทุนอุดหนุนวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ 142,200
ผลของโมโนโซเดียมกลูตาเมตที่มีผลต่อเซลล์ประสาทบริเวณไฮโปธาลมัสของหนู นายสุวิทย์ อุปสัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(นักวิจัยหน้าใหม่)
20,000

Выйдя в фойе, "скачать почта мазила" она остановилась.

издевательски протянул бородатый "бесплатные мелодии звонка скачать" знакомец царя Соломона.

Лидия выругалась про себя и в тот же миг услышала шум преследования, а легкий бриз донес до нее свежие запахи моря.

Мы выяснили, "скачать грузинская песня" что сейчас здесь находятся все боги, "шамши калдаяков песни скачать" пребывающие на настоящий момент в Конг Ши Дже.

Аретино подумал, что он ни за что на свете не смог бы определить, какое время года на дворе.

Обезьянка поднялась на ноги и отыскала новый плоский камень.

Я никогда не считал что-то "Трагедии" только хорошим или только плохим.

Правда, это продолжалось лишь короткое время.

Может, машинально согласился Ильин.

Пенсне посмотрело на меня холодно и с угрозой.

Миштиго же "Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие к учебнику "Русский язык", 4-й класс" хотел от Ламии идти пешком, наслаждаясь атмосферой легенд и чуждого ему окружения.

Женщине нужен спутник жизни, утверждал А.

Два немигающих глаза "Горин Избранное" остекленело смотрели из-под кустистых бровей.

Сознавая, что меня используют в целях, которые "Современный англо-русский словарь живого англ. языка" мне непонятны, я решил сделать то, чего от меня, "Книга гастронома. Рецепты азиатской кухни" вероятно, и ждали, потому что это все равно совпадало с тем, что я "Атлас а/д Россия 2/10" должен был сделать.

А потом ты совершил настоящую глупость.

Я постараюсь, чтобы ты "Чувство вины. Антивирус" непременно узнал.

Текела узнала тебя, когда пролетала мимо, а другого пса нет.

Джеми потряс "Охранительное гражданское правоотношение" головой, протер глаза и сел.

Еще несколько лет назад численность французского и американского населения была примерно одинакова.

Уцепившись за плечо негра, девочка видела дальше, чем державший ее Снежок или матрос, плывший рядом, так как находилась на несколько дюймов выше, чем они.

Они почти не защищали от лучей полуденного солнца, которые легко проникали сквозь ажурную листву "скачать мультимедиа контроллеры" и жгли его, как огонь.

Здесь наказывали кого-то из "Microsoft office word скачать бесплатно и без смс без регистрации" рабов.

Кружа по плоту, француз прижал голову к правому рукаву куртки О'Гормана; рукав плотно охватывал запястье ирландца и касался кисти, в которой тот держал свой грозный нож.

Рассказ Обердофера освещал начало трагедии.

Я слышал, что вас так называют, и тоже хочу так вас называть.

Этого нельзя сделать, не пожертвовав некоторой эффективностью оператора.

Для разнообразия Алиса сдержалась и начала задавать свои вопросы только после того, как "ханты банк кредит" Лидия закончила.

Визг машин сюда едва доносился, а низенькие, длиннорукие, с покатыми плечами люди вообще избегали появляться поблизости.

Конечно, там не было системы жизнеобеспечения.

Но я сам видел, как он отдавал тебе камень.

Это надо обмозговать, господин президент.

Я бесконечно горда и благодарна.

Те, "Цена сокровищ" у кого отобрали слуховые аппараты, ждали, что им потом все перескажут, а пока просто переглядывались.

Узнав о ней, она очень огорчилась и, когда я вернулся домой, упрекала меня за это, считая, что я один виноват в этой истории.

Барри оперся руками о столик в прекрасно освещенной зале, окна которой выходили на великолепную усадьбу Доломо.

Держу пари, вы собой гордитесь, сказал Болт и отправился к машине мужчины.

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 07 ธันวาคม 2013 เวลา 05:24 น.
 
 Anatomy Website