ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Ecohealth จากประเทศฟิลิปปินส์ 594205453c291-ฟิลิปปินส์29.docx 594205453c8f3-370360.rar
2560 มีนาคม 29 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ 5942050fadad0-อรัญ29.docx 5942050fae12e-360360.rar
2560 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงานสิริมงคลทำบุญฉลองเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 594204da5d244-สหกรณ์โคนมขอนแก่น.docx 594204da5dc94-350360.rar
2560 มีนาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน 5942049746d4a-ราชภัฏสกลนครดูงาน.docx 59420497476d8-340360.rar
2560 มีนาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และประธานชุมนุม คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 59420460efd8d-เลือกตั้งปี 2560.docx 59420460f03d0-330360.rar
2560 มีนาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสัตว์น้ำ 5942042b093da-aquatic club.docx 5942042b099fe-320360.rar
2560 มีนาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น 594203f23b699-tottori.docx 594203f23bcce-310360.rar
2560 มีนาคม 16-18 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ 594203c1ceb7d-เก็บข้อมูลวิจัยลาว.docx 594203c1cf14d-300360.rar
2560 มีนาคม 18-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสอบโครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 59420387975c2-โครงการพิศษ 60.docx 5942038797c2c-290360.rar
2560 มีนาคม 21-23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดพิจิตร 59420346ebb2f-พิจิตร.docx 59420346ec193-280360.rar
2560 มีนาคม 24 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ 594203088be8f-CUVC.docx 594203088c524-270360.rar
2560 มีนาคม 19-21 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นทีมวิทยากรปฏิบัติการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 594202d26c94e-อแมวจุฬา.docx 594202d26cf9b-260360.rar
2560 มีนาคม 20-23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 594202937ae8e-FVM-KKUCOOP.docx 594202937b4e1-250360.rar
2560 มีนาคม 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” 594202577c2d5-เวฬุวัน.docx 594202577c93f-240360.rar
2560 มีนาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เติมยิ้มอิ่มสุข” 594202227c151-โครงการเติมยิ้มอิ่มสุข.docx 594202227c7ee-230360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 25 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมด้านสุขภาพแมว 594201ecdf31c-อกระจิบปากช่อง.docx 594201ecdf974-220360.rar
2560 มีนาคม 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 594201b62a015-ผู้บริหารพบนักศึกษา.docx 594201b62a68a-210360.rar
2560 มีนาคม 16-17 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศจีน 5942017bb4b8e-อจรไปจีน.docx 5942017bb51f1-200360.rar
2560 มีนาคม 14 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนา 5942014ce8b7c-อสุปราณี.docx 5942014ce91cd-190360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 23-16 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ 59420117d96f4-สรรเพชรเสรีม้ากัมพูชา.docx 59420117d9d70-150360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 16-19 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ สปป.ลาว 594200e1df73e-สรรเพชรเสรีม้าลาว.docx 594200e1dfdd2-140360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 594200a70a8c7-โรคพิษสุนัขบ้า.docx 594200a70af0f-130360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 17-22 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ณ ประเทศญี่ปุ่น 594200701dda7-อเอ้ไปญี่ปุ่น.docx 594200701e3fc-120360.rar
2560 มีนาคม 4-10 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 5942003c8d9b3-อ.ก้อยอ.ปอนด์ไปอเมริกา.docx 5942003c8e39a-110360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 13-14 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรอบรมทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 594200003d007-อ.จอนไปลาว.docx 594200003d651-100360.rar