จำหน่ายปุ๋ยหมัก
 

ปุ๋ยหมัก ผลิตจากมูลสัตว์แท้ เพียงถุงละ 10 บาท
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เบอร์โทรศัพท์ 0-4320-2404