ลำไส้อักเสบในสุนัข
สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ


การเกิดลำไส้อักเสบในสุนัขมีหลายสาเหตุ เช่น พยาธิ เชื้อแบคทีเรีย โปรโตซัว และไวรัส แต่ที่รุนแรงและอันตรายเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งติดต่อโดยทางอาหารหรือการปนเปื้อนจากอุจจาระของสุนัขป่วย โดยไวรัสจะเข้าไปทำลายผนังทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลลอกหลุดการย่อยและดูดซึมอาหารสูญเสียไป

อาการหลัก ที่พบคือ อาเจียนและซึมมาก ไม่กินอาหารเลยกินแต่น้ำ ในระยะท้ายจะถ่ายเป็นมูกเลือด กลิ่นเหม็นคาวจัด ส่วนมากพันธุ์โดเบอแมน,ดัลเมเซียนโดยเฉพาะรอทไวเลอร์จะมีอาการรุนแรงมากกว่าพันธุ์อื่น

สาเหตุของการตาย เกิดจากการอาเจียนและท้องเสียมาก ทำให้เกิดภาวะช็อค เนื่องจากเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลย์ หรือมีการติดเชื้อแทรกซ้อน หรือไวรัสไปทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน

การป้องกันและควบคุมโรค เนื่องจากไม่มียาตัวใดที่ไปทำลายไวรัสโดยตรง ดังนั้นเป้าหมายหลักของการรักษาคือ พักทางเดินอาหารโดยการงดน้ำ และอาหารจนกว่าจะหยุดการอาเจียน รักษาสมดุลย์ของเหลวและเกลือแร่โดยการให้สารน้ำ และป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน โดยสัตวแพทย์จะเป็นผู้ทำการพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะหลังจากนั้นร่างกายจะค่อย ๆ
สร้างภูมิต้านทานโรค และหายภายใน 4-6 วัน

ที่สำคัญคือการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีน โดยเริ่มอายุ 45-60 วัน และฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก 2-3 สัปดาห์
จนกว่าจะอายุ 4 เดือน จากนั้นฉีดกระตุ้นทุกปี
บางครั้งการให้วัคซีนก็อาจไม่ได้ผล ถ้าการฉีดกระตุ้นไม่เพียงพอ
หรือลูกสุนัขมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน