คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้ง

Tuesday, 14 May 2019 06:34 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้งคณะ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสของการสถาปนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนงานภายในต่างๆ ให้เกียรติร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ โดยนอกจากกิจกรรมทำบุญและฟังธรรมเทศนา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ การตักบาตร ณ บริเวณหน้าบริเวณห้องสมุด และการไหว้บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว  ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองบริหารงานคณะได้ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมง ซึ่งเป็นต้นไม้ทนแล้ง จำนวน 133 ต้น ณ บริเวณสวนป่าหน้าคณะอีกด้วย พวกเราชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้
อนึ่ง ในช่วงระยะเวลา 33 ปี ของการก่อตั้งที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยด้านการผลิตบัณฑิตนั้นคณะมีศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจำนวน 26 รุ่น ประมาณ 1,700 คน และศิษย์เก่าในระดับปริญญาโทและเอกกว่า 120 คน ออกไปทำงานรับใช้สังคมทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันคณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 214 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 142 คน และบุคลากรสายผู้สอน 72 คน ซึ่งในจำนวนคณาจารย์ 72 คนนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(สพ.บ.) 11 คน(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 1 คน) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 6 คน) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 48 คน และมีคณาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 คน (กำลังยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 6 คน) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 20 คน (กำลังยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน) คณะเปิดสอน 4 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 497 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 30 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 22 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 9 คน


     เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้งคณะ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสของการสถาปนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนงานภายในต่างๆ ให้เกียรติร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ โดยนอกจากกิจกรรมทำบุญและฟังธรรมเทศนา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ การตักบาตร ณ บริเวณหน้าบริเวณห้องสมุด และการไหว้บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว  ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองบริหารงานคณะได้ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมง ซึ่งเป็นต้นไม้ทนแล้ง จำนวน 133 ต้น ณ บริเวณสวนป่าหน้าคณะอีกด้วย พวกเราชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้
     อนึ่ง ในช่วงระยะเวลา 33 ปี ของการก่อตั้งที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยด้านการผลิตบัณฑิตนั้นคณะมีศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจำนวน 26 รุ่น ประมาณ 1,700 คน และศิษย์เก่าในระดับปริญญาโทและเอกกว่า 120 คน ออกไปทำงานรับใช้สังคมทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันคณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 214 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 142 คน และบุคลากรสายผู้สอน 72 คน ซึ่งในจำนวนคณาจารย์ 72 คนนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(สพ.บ.) 11 คน(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 1 คน) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 6 คน) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 48 คน และมีคณาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 คน (กำลังยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 6 คน) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 20 คน (กำลังยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน) คณะเปิดสอน 4 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 497 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 30 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 22 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 9 คน

Last Updated on Friday, 17 May 2019 03:31