คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี ของการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Friday, 21 December 2018 06:14 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานโครงการทำบุญประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี ของการก่อตั้งคณะ และนอกจากนั้นคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังได้นำกระเช้าสุขภาพอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย