คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ และประกวดนางนพมาศประจำปีการศึกษา 2561

Tuesday, 27 November 2018 01:18 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ในเวลา 16.00-20.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ และประกวดนางนพมาศประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยนำขบวนแห่กระทง  เข้าร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล” “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่กระทงประกอบด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3  พร้อมนักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมทั้งบุคลากรของคณะอีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ได้มีโอกาสร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เสริมสร้างความรักความสามัคคี รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น