คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา

Thursday, 26 July 2018 07:12 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.สพ.ญ.กัลยา  เจือจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ได้นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสวนป่าสารัตถวโนทยานธุดงค์สถาน (วัดป่าบ้านหนองหลุบ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และปล่อยปลา ณ เขื่อนหนองหวาย  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา