คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Wednesday, 11 April 2018 04:56 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

     เมื่อวันอังคารที่  10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าห้องสมุด ชั้น 1 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายบริหารได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีท่านอดีตคณบดี รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นบุคลากรของคณะได้จัดขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขารเข้าร่วมกิจกรรมงาน “บุญเดือนห้าแห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจัดขึ้น ณ พุทธศิลป์สถาน บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดตบปะทาย(ก่อเจดีย์ทราย) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และการรดน้ำขอพรผู้อาวุโส  โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก