คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ

Monday, 12 March 2018 01:09 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2561 กับชุมชน ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.วังสะพุง  จ.เลย   รวม 5 หมู่บ้าน ประมาณ 200 คน โดยมี นายวสันต์ จันทรสนิท หัวหน้างานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา นำทีมบุคลากรร่วมกัน พัฒนาพื้นที่ภายในสถานีฟาร์มฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ประกอบพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ในงานบุญเดือน 4 (บุญมหาชาติ) ซึ่งการร่วมประเพณีงานบุญดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน พร้อมกันนี้บุคลากรสถานีฟาร์มฯ ได้ร่วมถวายปัจจัยไทยทานร่วมกับชาวบ้าน ถวายวัดภายในชุมชน  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,170 บาท อีกด้วย