ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ FEI CEI 1* & 2* Table Top, New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

Thursday, 02 May 2019 06:58 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญจากสโมสรขี่ม้า Table Top Endurance, Table Top, NSW, 2640 Australia ไปร่วมเป็นกรรมการฝ่ายสัตว์แพทย์ในตำแหน่งผู้แทนสัตวแพทย์จากต่างชาติ (Foreign Veterinary Delegate) ในการตรวจม้าก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์ (Endurance) นานาชาติ รายการ CEI 1*/2** (80/120 km) Table Top ประเทศออสเตรเลีย


Last Updated on Thursday, 02 May 2019 06:59