คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาพี่เอก

Wednesday, 01 May 2019 03:47 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาพี่เอก (P.A.S. Tutor) ภายใต้โครงการ P.A.S Summer Camp 2019 เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่ดีให้กับน้องๆต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนต่างๆได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลหลักสูตรคณะฯ จำนวนกว่า 270 คน ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในอนาคตไปพร้อมด้วย


Last Updated on Wednesday, 01 May 2019 03:48