คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) ครั้งที่ 2 เนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี ของการสถาปนาคณะ

Tuesday, 30 April 2019 01:32 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามินิมาราธอน) ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของกับสุนัขซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับคนมากที่สุด นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุน “กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์” หรือ “กองทุนสัตววิทยรักษ์”ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุรวมถึงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาสัตว์ป่วยในโรงพยาบาลสัตว์ โดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกับน้องหมา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร และการวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 12  กิโลเมตร ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีจำนวนนักวิ่งเพื่อสุขภาพเข้าร่วม จำนวน 1,104 คน มีเจ้าของสุนัขนำสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ตัว บรรยากาศของการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยคึกคัก สนุกสนาน และมีภาพของความน่ารักระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ โดยสามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1lL5iQxYTVCdjqQdUmcKYULcxmfpHUGgfLast Updated on Tuesday, 30 April 2019 01:33