ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ FEI CEI 1* & 2* Dangshan, สาธาณรัฐประชาชนจีน

Wednesday, 17 April 2019 02:24 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬาขี่ม้าประเทศจีน  (Chinese Equestrian Association) ไปเป็นประธานกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์ (President of Veterinary Commission) เพื่อตรวจม้าก่อนเข้าแข่งขันและระหว่างการแข่งขันม้ากีฬาประเภทเอนดูแรนซ์ (Endurance) ระดับนานาชาติ รายการ Dangshan China International Equestrian Endurance FEI CEI 1* & 2* ระยะทาง 80 และ 120 กิโลเมตร ณ เมือง Dangshan จังหวัด An Hui สาธารณรัฐประชาชนจีน