คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากสถาบันกวดวิชา One Up Academy

Wednesday, 10 April 2019 02:56 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1  อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy ภายใต้ค่ายวิชาการ One Up Summer Camp 2019 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะฯ จำนวนกว่า 150 คน นอกจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ข้อมูลด้านการเรียนการสอน การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย


Last Updated on Wednesday, 10 April 2019 02:57