คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor

Tuesday, 02 April 2019 06:16 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor ภายใต้ค่ายวิชาการ J Summer Intensive  Camp 2019 เพื่อเสริมทักษะพัฒนาผลเรียนและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมในการรับเข้ารอบต่างๆ ในระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อีกทั้งยังทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะฯ จำนวนกว่า 200 คน นอกจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ข้อมูลด้านการเรียนการสอน การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย