คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแก้ปัญหาสถานพักพิงสัตว์สุนัขจรจัดในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลา

Monday, 01 April 2019 07:35 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในเช้าวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาชั้นคลินิกกว่า 20 คน ได้เข้าร่วมกับทีมผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเทศบาลตำบลศิลาเข้าร่วมดำเนินการตรวจสุขภาพสุนัขจำนวนกว่า 200 ตัว ในสถานพักพิงสุนัขซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้มีการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนรวม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยากำจัดเห็บหมัด ทำการคัดแยกสัตว์ที่แข็งแรงและสัตว์ป่วยพร้อมกับการทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง