คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

Monday, 01 April 2019 04:56 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ ได้เข้าร่วมโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวางร่วมกับเทศบาลตำบลต่างๆได้จัดขึ้น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยทางโครงการได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น อาทิเช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์กลุ่มเสี่ยง ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และยังมีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชนผู้สนใจได้รับชมอีกด้วย โดยภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง สวนสัตว์ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวาง และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น