คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP

Monday, 01 April 2019 04:55 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP ภายใต้โครงการสานฝันน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะฯ จำนวน 50 คน ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะฯ อีกด้วย