คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ ครั้งที่ 4

Friday, 29 March 2019 08:21 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ” ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และฝึกทักษะด้านการจัดการกับภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ที่ช่วยงานคลินิกนอกเวลา และผู้ช่วยสัตวแพทย์ ตลอดจนให้สัตวแพทย์ได้พัฒนาตัวเอง และฝึกการนำเสนองานวิชาการในที่สาธารณะ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  121 คน โดยมี น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย และ  สพ.ญ.ภัชญา  ทัศคร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การคัดกรองสัตว์ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น การช่วยเหลือสัตว์ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นและการกู้ชีพ” และฝึกสอนการปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาผู้ช่วยเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ได้แก่ หน่วยฉุกเฉิน หน่วยอายุรกรรม หน่วยภาพรังสีและอัลตราซาวด์ และหน่วยศัลยกรรมห้องผ่าตัด โดยภาคปฏิบัติได้จัดขึ้น ณ ห้องศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์