คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัทโซเอทิส จำกัด ออกให้บริการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

Monday, 07 May 2018 05:31 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันศุกร์ที่  4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา อาจารย์กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาชั้นคลินิก ได้ร่วมกันออกให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว  ณ วัดดอนจันทร์ บ้านดอนหัน ตำบลดอนจันทร์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นอีกกิจกรรมส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วย การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการป้องกันและควบคุมโรคนี้ ผลการดำเนินการกิจกรรมปรากฏว่าได้ทำหมันให้สุนัขและแมว ประมาณ 30 ตัว โดยการออกให้บริการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย จำกัด) และจะมีการดำเนินการโครงการตามความร่วมมือนี้ อีกจำนวน 4 ครั้ง คาดว่าจะทำหมันให้สุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้ประมาณ 150 ตัว