คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงบูธงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 42

Friday, 24 November 2017 01:55 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

   ตามที่สัตวแพทยศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 42  หัวข้อ "ASEAN Veterinary Profession with Thailand 4.0 " ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมายให้ น.สพ. อวิรุทธิ์ วิชัยวงษ์  นายเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายสุบรร จันทเสน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมแสดงบูธงานเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ด้วย